Tepelné čerpadlá Stefansson XP 

boli navrhnuté a vyvinuté našou spoločnosťou Klimart spol. s r.o. Návrhu, projekcii a výrobe tepelných čerpadiel sa venujeme od roku 2006. Postupne sme odskúšali všetky možné koncepcie a systémy tepelných čerpadiel v praxi aj po teoretickej stránke.  Každý návrh zariadenia je buď kompromisom alebo špecializovaným zariadením, kde určité parametre sú obetované aby tie ostatné mohli byť špičkové. Ideou a cieľom našej spoločnosti bolo vytvoriť cenovo prístupný, energeticky vysoko účinný zdroj tepla s jednoduchou obsluhou, spoľahlivosťou a dlhou životnosťou. Absolútnym predpokladom nízkych investičných nákladov, vysokej spoľahlivosti a životnosti je jednoduchosť. Predpokladom vysokej účinnosti je stabilný zdroj tepla s konštantnou teplotou aj v čase poveternostných extrémov. Syntézou týchto vstupných parametrov sú jednoznačne tepelné čerpadlá s priamym odparom chladiva v medených potrubiach uložených v zemnom kolektore  v hĺbke 0,8 – 1,0 m pod okolitým terénom. 

Medené potrubia sú vyrábané nemeckým výrobcom Wieland. Potrubia Cuprogeo sú určené na uloženie do zeme s ochrannou plastovou vrstvou z polyetylénu.Z okruhu výparníka je tým pádom vylúčený okruh s nemrznúcou zmesou a ďalším obehovým čerpadlom čo znižuje energetickú náročnosť systému a vylučuje potenciálne zdroje chýb a poškodenia mrazom. V porovnaní zo vzdušnými systémami je k dispozícii stabilný tepelný zdroj. Dôsledkom čoho odpadá nutnosť prikurovať elektrickou energiou a odmrazovať výparník počas prevádzky. Účinnosť systému sa tým zlepší o min. 50%. Systémy s priamym výparníkom dosahujú celoročne COP minimálne na úrovni 4,3 pre celkový systém včítane obehových čerpadiel a elektroniky.

Všetky komponenty použité v chladiacom okruhu su komponenty najvyššej kvality. Kompresory sú značky Copeland Scroll od americkej spoločnosti Emersson. Doskové výmenníky sú výrobkom švédskej spoločnosti SWEP. Osvedčená regulácia pochádza z dielne švajčiarskej pobočky spoločnosti SIEMENS.  


 

Samotné tepelné čerpadlo obsahuje obehové čerpadlo, trojcestný ventil, záložný elektrický zdroj, reguláciu, silové ovládacie prvky, webserver, kompresor, doskový výmenník a chladiarenské armatúry. Ako chladivo je použitá ekologická náplň R407C. Predpokladaná životnosť celého systému je 50 rokov s výmenou kompresora po 25 rokoch. Na naše výrobky poskytujemne záruku 5 rokov.

Pri ukladaní zemného kolektora je potrebné pripraviť výkop o príslušnej ploche a prechod do domu (chránička 125mm). Ostatné úkony súvisiace so zemným kolektorom sú súčasťou dodávky.

Na priložených obrázkoch je vidno priklad usporiadania hotovej kotolne a pokládku zemného kolektora

Na priloženom obrázku je vidno príklad pokládky zemného kolektora

Štandardnou a nedeliteľnou súčasťou dodávky je webserver, ktorým uživateľ získava vzdialený prístup cez internet k dialkovému sledovaniu a ovládaniu teplôt, spotreby a prevádzkových parametrov jednoduchým a prehľadným spôsobom.
Webserver
 
zároveň
umožňuje z dispečingu
našej
 
spoločnosti
monitorovať
 
chod
jednotlivých zariadení a v
prípade potreby menšie
korekcie alebo nastavenia
previesť na diaľku.
Webserver zároveň umožňuje z dispečingu našej spoločnosti monitorovať chod jednotlivých zariadení a v prípade potreby menšie korekcie alebo nastavenia previesť nadiaľku.
 
Regulácia priebežne ukladá prevádzkové stavy systému čo výrazne zjednodušuje monitoring a vyhodnocovanie parametrov chodu systému. Integráciou vyššie uvedených princípov, postupov a technológií dosahujú náklady našich zákazníkov úrovne 200 až 250€/rok na vykurovanie a prípravu TÚV. (referenčný dom 160m2, Horná Orava, 800m nad morom. 4 obyvatelia)