Projekt je základ...

20.09.2015 13:57

Každý z vás, kto sa rozhodne pre výstavbu či rekonštrukciu rodinného domu si položí asi najčastejšie kladenú otázku: Koľko ma to bude stáť? V tom momente sa ocitnete pri plánovaní rozpočtu kde zvažujete každú službu,každú jednu položku. Jednou zo základných a nie malých investícií je voľba vykurovacieho  systému. Tu sa dostávame do bodu kde Vám chcem priblížiť prečo je potrebné mať dobrý projekt. Prax nám ukázala, že peniaze ušetrené na projekte sa nám môžu "vypomstiť" vyššími nákladmi než by sme museli znášať. Odrazovým mostíkom pri voľbe výkonu vykurovacieho zariadenia je tepelná strata budovy. Výpočet tepelnej straty je prvým krokom ktorý musíme bezpodmienečne urobiť pri vypracovaní realizačného projektu aby sme vedeli "ušiť projekt na mieru". Toto nám garantuje, že vykurovací systém nebude zbytočne predimenzovaný, čo nám primárne predraží cenu vykurovacieho zariadenia a vykurovacieho systému. Na druhej strane nechceme aby bol vykurovací systém "podvýživený" čo nám ide na vrub komfortu bývania. Tepelnú stratu počítame na základe použitých stavebných materiálov, izolácií a typu okien a vplyvu vonkajších faktorov. Po vypočítaní tepelnej straty navrhneme vykurovací systém ktorý nám pokryje výkon výkon potrebný na vykúrenie budovy na požadovanú teplotu. Vo finálnej fáze prídeme ku špecifikácii všetkých použitých súčastí vykurovacieho systému, na základe čoho sa vám dostane odpoveď na otázku ktorú sme si kládli úvodom článku.